สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
โรงเรียนวิถีพุทธ
ค่ายอบรมคุณธรรมเยาวชน
ปฏิบัติธรรมสำหรับองค์กร/หน่วยงาน
MCU TV ทีวี มจร.
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
3 โรงเรียน
ภาคเหนือ
0 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 โรงเรียน
ภาคกลาง
6 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
0 โรงเรียน
ภาคใต้
0 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
17 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 12/01/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 9
เดือนนี้ 296
เดือนที่ผ่านมา 612
ทั้งหมด 5,486
เริ่มนับวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สมัครเข้าร่วมโครงการ "วิทยาลัยอาชีวะศึกษ...
ประกาศเมื่อ 05/05/2560
ข่าวประกาศ
ภาพกิจกรรม
วีดีโอ
ดาวน์โหลด
ค่ายพุทธบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี...
ประกาศเมื่อ 17/05/2560
Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนวิถีพุทธปัญญาสอนอะไร 19 06 59...
ประกาศเมื่อ 08/05/2560
นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
ประกาศเมื่อ 08/05/2560
นำเสนอวิถีพุทธโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา...
ประกาศเมื่อ 08/05/2560
"ร้อยเรื่องเมืองไทย" ตอน "โรงเรียนวิถีพุทธ"...
ประกาศเมื่อ 05/05/2560
นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
ประกาศเมื่อ 05/05/2560
สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com