สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
โรงเรียนวิถีพุทธ
ค่ายอบรมคุณธรรมเยาวชน
ปฏิบัติธรรมสำหรับองค์กร/หน่วยงาน
MCU TV ทีวี มจร.
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
8 สถาบัน
ภาคเหนือ
0 สถาบัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 สถาบัน
ภาคกลาง
6 สถาบัน
ภาคตะวันออก
1 สถาบัน
ภาคตะวันตก
0 สถาบัน
ภาคใต้
0 สถาบัน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
25 สถาบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/02/2562
ขณะนี้ 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 123
เดือนนี้ 271
เดือนที่ผ่านมา 1,525
ทั้งหมด 13,224
เริ่มนับวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญวิทยาลัยอาชีวะศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ "วิทยาลัยอาชีวะศึกษาวิถีพุทธ" ...
ประกาศเมื่อ 13/01/2562
ข่าวประกาศ
ภาพกิจกรรม
วีดีโอ
ดาวน์โหลด
การอบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนานวัตกรรม สู่ความเป็นวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3...
ค่ายพุทธบุตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี...
ประกาศเมื่อ 17/05/2560
Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โรงเรียนวิถีพุทธปัญญาสอนอะไร 19 06 59...
ประกาศเมื่อ 08/05/2560
นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
ประกาศเมื่อ 08/05/2560
นำเสนอวิถีพุทธโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา...
ประกาศเมื่อ 08/05/2560
"ร้อยเรื่องเมืองไทย" ตอน "โรงเรียนวิถีพุทธ"...
ประกาศเมื่อ 05/05/2560
นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
ประกาศเมื่อ 05/05/2560
สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com