สมัครเป็นวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ

เชิญสถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมัครด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญวิทยาลัยอาชีวะศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ "วิทยาลัยอาชีวะศึกษาวิถีพุทธ"

ขอเชิญวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน สมัครเข้าร่วมโครงการ "วิทยาลัยอาชีวะศึกษาวิถีพุทธ" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร