สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
โรงเรียนวิถีพุทธ
ค่ายอบรมคุณธรรมเยาวชน
ปฏิบัติธรรมสำหรับองค์กร/หน่วยงาน
MCU TV ทีวี มจร.
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
4 สถาบัน
ภาคเหนือ
0 สถาบัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 สถาบัน
ภาคกลาง
4 สถาบัน
ภาคตะวันออก
1 สถาบัน
ภาคตะวันตก
0 สถาบัน
ภาคใต้
0 สถาบัน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
15 สถาบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 10
เดือนนี้ 359
เดือนที่ผ่านมา 247
ทั้งหมด 9,602
เริ่มนับวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ต้องการสมัครเป็นวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อมูลสถานศึกษา
   
ชื่อสถานศึกษา: *
ประเภทสถานศึกษา:
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล *
   
ที่อยู่สถานศึกษา  
เลขที่:
หมู่ที่:
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด: *
รหัสไปรษณีย์: *
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1: *
เบอร์ต่อ:
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2:
เบอร์ต่อ:
โทรสาร:
เบอร์ต่อ:
เว็บไซต์:
อีเมล์: *
ปีที่ก่อตั้ง:
จำนวนห้องเรียน: ห้อง * (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์: คน * ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา: คน * (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน:
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
   
ชื่อผู้อำนวยการ: *
โทรศัพท์: *
   
  ตราสัญลักษณ์และแผนที่ ชนิดไฟล์เป็น jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 300 Kb เท่านั้น
ตราสัญลักษณ์:
แผนที่:
   
ข้อมูลเข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ (username): *
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 0-9 ไม่น้อนกว่า 6 ตัวอักษร เท่านั้น เช่น vitheebuddha
รหัสผ่าน (password): *
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 0-9 ไม่น้อนกว่า 6 ตัวอักษร เท่านั้น เช่น vitheebuddha2560
   
ผู้ประสานงานโครงการ
   
ชื่อผู้ประสานงาน: *
เบอร์โทรศัพท์: *
อีเมล์:
ไลน์ ไอดี:
   
 
สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com