สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
โรงเรียนวิถีพุทธ
ค่ายอบรมคุณธรรมเยาวชน
ปฏิบัติธรรมสำหรับองค์กร/หน่วยงาน
MCU TV ทีวี มจร.
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
4 สถาบัน
ภาคเหนือ
0 สถาบัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 สถาบัน
ภาคกลาง
4 สถาบัน
ภาคตะวันออก
1 สถาบัน
ภาคตะวันตก
0 สถาบัน
ภาคใต้
0 สถาบัน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
15 สถาบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 21
เดือนนี้ 295
เดือนที่ผ่านมา 247
ทั้งหมด 9,538
เริ่มนับวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com
เรื่องติดต่อ :
*
รายละเอียด :
*
ชื่อผู้ติดต่อ :
*
โทรศัพท์ :
*
Facebook :
ไลน์ ไอดี:
อีเมล์ :
 
 
สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com