สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
โรงเรียนวิถีพุทธ
ค่ายอบรมคุณธรรมเยาวชน
ปฏิบัติธรรมสำหรับองค์กร/หน่วยงาน
MCU TV ทีวี มจร.
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
3 โรงเรียน
ภาคเหนือ
0 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 โรงเรียน
ภาคกลาง
6 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
0 โรงเรียน
ภาคใต้
0 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
17 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 12/01/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 9
เดือนนี้ 296
เดือนที่ผ่านมา 612
ทั้งหมด 5,486
เริ่มนับวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
สถานศึกษาลืมรหัสผ่าน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน
ชื่อผู้ใช้ :
*
อีเมล์สถานศึกษา :
*
 
 
สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com