สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
โรงเรียนวิถีพุทธ
ค่ายอบรมคุณธรรมเยาวชน
ปฏิบัติธรรมสำหรับองค์กร/หน่วยงาน
MCU TV ทีวี มจร.
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
4 สถาบัน
ภาคเหนือ
0 สถาบัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 สถาบัน
ภาคกลาง
4 สถาบัน
ภาคตะวันออก
1 สถาบัน
ภาคตะวันตก
0 สถาบัน
ภาคใต้
0 สถาบัน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
15 สถาบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 21
เดือนนี้ 295
เดือนที่ผ่านมา 247
ทั้งหมด 9,538
เริ่มนับวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ชื่อสถานศึกษา
ประเภท
จังหวัด
วันที่สมัคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ
เอกชน
ร้อยเอ็ด
12/01/2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
01/11/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
เอกชน
นครราชสีมา
17/07/2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง
เอกชน
มุกดาหาร
07/07/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
เอกชน
ลพบุรี
06/07/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
เอกชน
จันทบุรี
06/07/2560
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รัฐบาล
สุรินทร์
05/07/2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
04/07/2560
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
รัฐบาล
บุรีรัมย์
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี
เอกชน
สิงห์บุรี
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
เอกชน
เพชรบูรณ์
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
เอกชน
สกลนคร
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
เอกชน
เพชรบูรณ์
30/06/2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
02/05/2560
สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com