สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
โรงเรียนวิถีพุทธ
ค่ายอบรมคุณธรรมเยาวชน
ปฏิบัติธรรมสำหรับองค์กร/หน่วยงาน
MCU TV ทีวี มจร.
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
3 โรงเรียน
ภาคเหนือ
0 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 โรงเรียน
ภาคกลาง
6 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
0 โรงเรียน
ภาคใต้
0 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
17 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 12/01/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้ 9
เดือนนี้ 296
เดือนที่ผ่านมา 612
ทั้งหมด 5,486
เริ่มนับวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ชื่อสถานศึกษา
ประเภท
จังหวัด
วันที่สมัคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
เอกชน
นครราชสีมา
17/07/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
เอกชน
นครราชสีมา
14/07/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
เอกชน
นครราชสีมา
14/07/2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง
เอกชน
มุกดาหาร
07/07/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
เอกชน
ลพบุรี
06/07/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
เอกชน
จันทบุรี
06/07/2560
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
รัฐบาล
สุรินทร์
05/07/2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
04/07/2560
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
รัฐบาล
บุรีรัมย์
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิงห์บุรี
เอกชน
สิงห์บุรี
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี
เอกชน
สิงห์บุรี
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิงห์บุรี
เอกชน
สิงห์บุรี
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
เอกชน
เพชรบูรณ์
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
เอกชน
สกลนคร
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
เอกชน
เพชรบูรณ์
30/06/2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
30/06/2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน
เอกชน
กรุงเทพมหานคร
02/05/2560
สำนักงานโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com